Om Elektronisk Undervisningsforlag AS

omslagElektronisk Undervisningsforlag AS utvikler og selger lærebøker til grunnskoler og trafikkskoler.

Forlaget står bak matematikkverket Grunntall 1-10  og kjøreopplæringsboken Klar, ferdig, kjør!